USB vizitky, 4,8, 16, 32 GB

zákazková tlač USB vizitiek s vlastným motívom, vizitký vhodné na vlastnú multimediálnu prezentáciu