Tlač USB vizitiek

ponúkame veľmi zaujímavý marketingový predmet, USB vizitku s kapacitou 8, 16 a 32 GB, kde si môžte nahrať videoprezentáciu , resp. údaje o Vašej firme a zároveň viete vizitku vrámci brandingu s Vašimi tlačenými údajmi o firme odovzdať obchodnému partnerovi ako neprehľadnuteľný kontakt na Vás