Kalendárik 2020 lakovaný 9x6 cm

Kalendárik 2020 lakovaný s výsekom, s vlastnou propagáciou firmy 9x6 cm