Etiketa Covid-19 zelená II

Inštruktážne samolepky s informáciami ako sa zodpovedne správať v súvislosti so šírením koronavírusu.

• možnosť viacerych druhov vyhotovení /možnosť lepiť na sklo, stenu alebo priamo na dvere/

• samolepku je možné nalepiť aj na vnútornú stranu okna alebo dverí, poraďte sa s nami, aké riešenie bude pre vás najefektívnejšie a najoptimálnejšie.

• Všetky etikety je možné vyhotoviť v ľubovolných rozmeroch a povrchových úpravách