3D písmo 3cm hrúbka + povrchový náter exteriér

3D písmo styrodur 3cm hrúbka + povrchový náter exteriér + interiér